متن کامل ترانه های البوم قیژک کولی را از اینجا مطالعه بفرماییدمتن اهنگ : زهی عشق
خواننده : همیون شجریان
البوم : قیژک کولی
ترانه سرا ؟؟؟


--------------------------------------------


زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا
چه نغزست و چه خوبست و چه زیباست خدایا
چه گرمیم چه گرمیم از این عشق چو خورشید
چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا
زهی ماه زهی ماه زهی باده همراه
که جان را و جهان را بیاراست خدایا
زهی شور زهی شور که انگیخته عالم
زهی کار زهی بار که آن جاست خدایا
فروریخت فروریخت شهنشاه سواران
زهی گرد زهی گرد که برخاست خدایا
فتادیم فتادیم بدان سان که نخیزیم
ندانیم ندانیم چه غوغاست خدایا
ز هر کوی ز هر کوی یکی دود دگرگون
دگربار دگربار چه سوداست خدایا
نه دامیست نه زنجیر همه بسته چراییم
چه بندست چه زنجیر که برپاست خدایا
چه نقشیست چه نقشیست در این تابه دل​ها
غریبست غریبست ز بالاست خدایا
خموشید خموشید که تا فاش نگردید
که اغیار گرفتست چپ و راست خدایا
طبقه بندی: همایون شجریان،
برچسب ها:متن ترانه ها، متن ترانه های خوانندگان، متن ترانه های سنتی، متن ترانه های همایون شجریان، متن ترانه های ایرانی، متن اهنگ های شجریان، متن ترانه های البوم قیژک کولی،


متن کامل البوم خورشید ارزو را از اینجا مطالعه بفرمایید» متن اهنگ : مرغ سحر
» البوم : خورشید ارزو
» خواننده : همایون شجریان
» شاعر : ملک الشعرا بهار
» آهنگ ساز : مرتضی خان نی داوود


------------------------------------------------------------مرغ ســحر ناله سر کن
داغ مرا تازه تر کن
زآه شرر بار، این قفس را

برشکن و زیر و زبر کن

بلبل پر بسته ز کنج قفس درآ
نغمهء آزادی نوع بشــر سرا

وز نفسی عرصهء این خاک توده را، پرشرر کن

ظلم ظالم ، جور صیّاد
آشیانم داده بر باد
ای خدا، ای فلک، ای طبیعت

شامِ تاریکِ ما را سحر کن

نو بهار است
گل به بار است
ابر چشمم، ژاله بار است

این قفس چون دلم
تنگ و تار است

شعله فکن در قفس ای آه آتشین
دست طبیعت گل عمرِ مرا مچین

جانب عاشق نگه ای تازه گل


از این ، بیشترکن ،بیشترکن ، بیشترکن

مرغ بی دل، شرح هجران ، مختصر، مختصر کن

مرغ بی دل، شرح هجران ، مخــتصـــر،
مختـصـر کـن
طبقه بندی: همایون شجریان،
برچسب ها:متن ترانه ها، متن ترانه های خوانندگان، متن ترانه های همایون شجریان، متن اهنگ های شجریان، متن ترانه های سنتی، متن ترانه های جدید، متن ترانه های البوم خورشید ارزو،


متن کامل البوم خورشید ارزو را از اینجا مطالعه بفرمایید» متن اهنگ : وطن
» البوم : خورشید ارزو
» خواننده : همایون شجریان
» شاعر : فریدون مشیری
» آهنگ ساز : همایون شجریان


------------------------------------------------------------


بخش‌هایی که درون کروشه قرار گرفته‌اند، اجرا نشده‌اند.

وطن! وطن! نظر فکن به من که من
به هر کجا، غریب‌وار که زیر آسمان دیگری غنوده‌ام (=خوابیده‌ام)
همیشه با تو بوده‌ام همیشه با تو بوده‌ام
اگر که حال پرسی‌ام تو نیک می‌شناسی‌ام
من از درون قصه‌ها و غصه‌ها برآمدم

[حکایت هزار شاه با گدا
حدیث عشق ناتمام آن شبان به دختر سیاه چشم کدخدا
ز پشت دود کشت‌های سوخته درون کومه های سیاه
ز پیش شعله‌های کوره‌ها و کارگاه
تنم ز رنج، عطر و بو گرفته است
رخم به سیلی زمانه خو گرفته است
اگر چه در نگاه اعتنای کس نبوده‌ام
یکی ز چهره‌های بی‌شمار توده‌ام]

چه غمگنانه سال‌ها که بال‌ها زدم به روی بحر بی‌کناره‌ات
که در خروش آمدی به جنب و جوش آمدی
به اوج رفت موج‌های تو
که یاد باد اوج‌های تو

[در آن میان که جز خطر نبود
مرا به تخته‌پاره‌ها نظر نبود
نبودم از کسان که رنگ و آب دل ربودشان
به گودهای هول
بسی صدف گشوده‌ام
گهر ز کام مرگ در ربوده‌ام
بدان امید تا که تو دهان و دست را رها کنی
دری ز عشق بر بهشت این زمین دل فسرده واکنی
به بند مانده‌ام شکنجه دیده‌ام
سپیده هر سپیده جان سپرده‌ام
هزار تهمت و دروغ و ناروا شنوده‌ام
اگر تو پوششی پلید یافتی
ستایش من از پلید پیرهن نبود
نه جامه، جان پاک انقلاب را ستوده‌ام]

کنون اگر که خنجری میان کتف خسته‌ام
اگر که ایستاده‌ام و یا ز پا فتاده‌ام
برای تو، به راه تو شکسته‌ام

[اگر میان سنگ‌های آسیا چو دانه‌های سوده‌ام
ولی هنوز گندمم غذا و قوت مردمم
همانم آن یگانه‌ای که بوده‌ام]

سپاه عشق در پی است شرار و شور کار ساز با وی است
دریچه‌های قلب باز کن سرود شب شکاف آن ز چار سوی این جهان
کنون به گوش می‌رسد من این سرود ناشنیده را به خون خود سروده‌ام

[نبود و بود برزگر را چه باک اگر برآید از زمین
هر آنچ او به سالیان فشانده یا نشانده است]

وطن! وطن! تو سبز جاودان بمان که من
پرنده‌ای مهاجرم که از فراز باغ با صفای تو
به دوردست مه گرفته پر گشوده‌ام
طبقه بندی: همایون شجریان،
برچسب ها:متن ترانه ها، متن ترانه های خوانندگان، متن ترانه های همایون شجریان، متن اهنگ های شجریان، متن ترانه های سنتی، متن ترانه های جدید، متن ترانه های البوم خورشید ارزو،


متن کامل البوم خورشید ارزو را از اینجا مطالعه بفرمایید» متن اهنگ :  ساز و آواز دلشده
» البوم : خورشید ارزو
» خواننده : همایون شجریان
» ترانه سرا ( عراقی )
» آهنگ ساز : ( سعید فرجپوری )


------------------------------------------------------------


خوشا دردی که درمانش تو باشی
خوشا راهی که پایانش تو باشی

خوشا چشمی که رخسار تو بیند
خوشا مُلکی که سلطانش تو باشی

خوشا آن دل که دلدارش تو گردی
خوشا جانی که جانانش تو باشی

چه خوش باشد دل امیدواری
که امید دل و جانش تو باشی

گل و گلزار خوش آید کسی را
که گلزار و گلستانش تو باشی

مپرس از کفر و ایمان بی دلی را
که هم کفر و هم ایمانش تو باشیطبقه بندی: همایون شجریان،
برچسب ها:متن ترانه ها، متن ترانه های خوانندگان، متن ترانه های همایون شجریان، متن اهنگ های شجریان، متن ترانه های سنتی، متن ترانه های جدید، متن ترانه های البوم خورشید ارزو،


متن کامل البوم خورشید ارزو را از اینجا مطالعه بفرمایید» متن اهنگ : اواز خورشید ارزو
» البوم :
خورشید ارزو
» خواننده :
همایون شجریان
» شاعر : فریدون مشیری
» آهنگ ساز : همایون شجریان


------------------------------------------------------------


بگذار سر به سینه‌‌ی من تا که بشنوی
آهنگ اشتیاق دلی دردمند را
شاید که بیش از این نپسندی به کار عشق
آزار این رمیده‌ی سر در کمند را
بگذار سر به سینه‌ی من تا بگویمت
اندوه چیست، عشق کدامست، غم کجاست
بگذار تا بگویمت این مرغ خسته‌جان
عمریست در هوای تو از آشیان جداست
دلتنگم آنچنان که اگر ببینمت به کام
خواهم که جاودانه بنالم به دامنت
شاید که جاودانه بمانی کنار من
ای نازنین که هیچ وفا نیست با مَنَت
تو آسمان آبی آرام و
روشنی
من چون کبوتری که پَرَم به هوای تو
یک شب ستاره‌های تو را دانه‌چین کنم
با اشک شرم خویش بریزم به پای تو
بگذار تا ببوسمت ای نوشخند صبح
بگذار تا بنوشمت ای چشمه‌ی شراب
بیمار خنده‌های تو‌ام بیشتر بخند
خورشید آرزوی منی گرم‌تر
بتاب
طبقه بندی: همایون شجریان،
برچسب ها:متن ترانه ها، متن ترانه های خوانندگان، متن ترانه های همایون شجریان، متن اهنگ های شجریان، متن ترانه های سنتی، متن ترانه های جدید، متن ترانه های البوم خورشید ارزو،


متن کامل ترانه های البوم قیژک کولی را از اینجا مطالعه بفرماییدمتن اهنگ : کمند زلف
خواننده : همیون شجریان
البوم : قیژک کولی
ترانه سرا : حافظ

--------------------------------------------

در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان جا
سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
زنهار از این بیابان وین راه بی‌نهایت

از هر طرف که رفتم جز وحشتم
نیفزود
زنهار از این بیابان وین راه بی‌نهایت

در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود
از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت

چشمت به غمزه ما را خون خورد و می‌پسندی
جانا روا نباشد خون ریز را حمایت

رندان تشنه لب را آبی نمی‌دهد کس
گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت

ای آفتاب خوبان می‌جوشد
اندرونم
یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت

عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ
قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت

طبقه بندی: همایون شجریان،
برچسب ها:متن ترانه ها، متن ترانه های خوانندگان، متن ترانه های سنتی، متن ترانه های همایون شجریان، متن ترانه های ایرانی، متن اهنگ های شجریان، متن ترانه های البوم قیژک کولی،


متن کامل ترانه های البوم قیژک کولی را از اینجا مطالعه بفرماییدمتن اهنگ : بوی عشق
خواننده : همیون شجریان
البوم : قیژک کولی
ترانه سرا : سعدی


--------------------------------------------


چه خوش است بوی عشق از نفس نیازمندان
چه خوش است بوی عشق از نفس نیازمندان
دل از انتظار خونین ، دهن از امید خندان
دل از انتظار خونین ، دهن از امید خندان

نظری مباح کردند و هزار خون معطل
دل عارفان ببردند و ، دل عارفان ببردند و قرار هوشمندان

اگرم نمی ‌پسندی ، مدهم به دست دشمن
که من از تو برنگردم ، به جفای ناپسندان
که من از تو برنگردم به جفای ناپسندان

اگر از کمند عشقت بروم ، کجا گریزم
اگر از کمند عشقت بروم ، کجا گریزم
که خلاص بی تو بند است و حیات بی تو زندان
که خلاص بی تو بند است و حیات بی تو زندان

نفسی بیا و بنشین ، سخنی بگوی و بشنو
نفسی بیا و بنشین ، سخنی بگوی و بشنو
که قیامت است چندین ، سخن از دهان خندان
سخن از دهان خندان
طبقه بندی: همایون شجریان،
برچسب ها:متن ترانه ها، متن ترانه های خوانندگان، متن ترانه های سنتی، متن ترانه های همایون شجریان، متن ترانه های ایرانی، متن اهنگ های شجریان، متن ترانه های البوم قیژک کولی،


متن کامل ترانه های البوم شهر اشوب را از اینجا مطالعه بفرماییدمتن اهنگ : حلقه ی عاشقان
خواننده : همیون شجریان
البوم : شهر اشوب
سال انتشار: 1388
 آهنگ ساز : ( محمّد رضا درویشی )---------------------------------------------------------------------------

عشق است بر آسمان پریدن صـد پرده به هر نفـس دریدن
اول نفـس از نفـس گسستن اول قـــدم از قـــدم بـــریـــدن
ای دل ز کـجــا رسیـد این دم ای دل ز کجـاسـت این تپیدن
گفتــم کـه دلا مبــارکــت بــاد در حلقـه‌ی عاشقـان رسیدن
ای گــلــشــن بـــاغ لایــزالــی بر چــرخ صفــا مــه کمــالــی
این مجلـس و این سماع پرنور از حضــرت تـو مبــاد خــالــی
طبقه بندی: همایون شجریان،
برچسب ها:متن ترانه ها، متن ترانه های خوانندگان، متن ترانه های سنتی، متن ترانه های همایون شجریان، متن البوم شهر اشوب، متن ترانه های ایرانی، متن اهنگ های شجریان،


متن کامل ترانه های البوم شهر اشوب را از اینجا مطالعه بفرماییدمتن اهنگ :  تصنیف و تحریر
خواننده : همیون شجریان
البوم : شهر اشوب
سال انتشار: 1388
 آهنگ ساز : ( محمّد رضا درویشی )---------------------------------------------------------------------------بگذار سر به سینه من تا که بشنوی
آهنگ اشتیاق دلی دردمند را
شاید که بیش از این نپسندی به کار عشق
آزار این رمیده­ سر در کمند را

بگذار سر به سینه من تا بگویمت
اندوه چیست؟ عشق کدامست؟ غم کجاست؟
بگذار تا بگویمت این مرغ خسته جان
عمری است در هوای تو از آشیان جداست

دلتنگم آنچنان که اگر بینمت به کام
خواهم که جاودانه بنالم به دامنت
شاید که جاودانه بمانی کنار من
ای نازنین که هیچ وفا نیست با مَنَت

تو آسمان آبیِ آرام و روشنی
من چون کبوتری که پَرم در هوای تو
یک شب ستاره های تو را دانه چین کنم
با اشک شرم خویش بریزم به پای تو

بگذار تا ببوسمت ای نوشخند صبح
بگذار تا بنوشمت ای چشمه شراب
بیمار خنده های تو ام بیشتر بخند
خورشید آرزوی منی گرم تر بتاب
طبقه بندی: همایون شجریان،
برچسب ها:متن ترانه ها، متن ترانه های خوانندگان، متن ترانه های سنتی، متن ترانه های همایون شجریان، متن البوم شهر اشوب، متن ترانه های ایرانی، متن اهنگ های شجریان،


»»» متن کامل البوم سیمرغ همایون شجریان  «««» متن اهنگ : سیمرغ و زال
» شاعر : فردوسی
» البوم : سیمرغ
» خواننده : همایون شجریان

-----------------------------------------


فرود آمد از ابر سیمرغ و چنگ
بزد برگرفتش از آن گرم سنگ
ببردش دمان تا به البرز کوه
که بودش در آنجا کنام گروه

فرود آمد از ابر سیمرغ و چنگ
بزد برگرفتش از آن گرم سنگ
ببردش دمان تا به البرز کوه
که بودش در آنجا کنام گروه

نگه کرد سیمرغ با بچگان
بران خرد خون از دو دیده چکان

بران خرد خون از دو دیده چکان

نگه کرد سیمرغ با بچگان
بران خرد خون از دو دیده چکان

شگفتی برو بر فکندند مهر
بماندند خیره بدان خوب چهر

شگفتی برو بر فکندند مهر
بماندند خیره بدان خوب چهر
بماندند خیره بدان خوب چهر

خداوند مهری به سیمرغ داد
خداوند مهری به سیمرغ داد
خداوند مهری به سیمرغ داد

نکرد او بخوردن از آن بچه یاد

چو آن کودک خرد پر مایه گشت
برآن کوه بر روزگاری گذشت
یکی مرد شد چون یکی زاد سرو
برش کوه سیمین میانش چو غرو

یکی مرد شد چون یکی زاد سرو
برش کوه سیمین میانش چو غرو

نشانش پراکنده شد در جهان
نشانش پراکنده شد در جهان

بد و نیک هرگز نماند نهان
بد و نیک هرگز نماند نهان

به سام نریمان رسید آگهی
از آن نیک پی پور با فرهی

به سام نریمان رسید آگهی
از آن نیک پی پور با فرهی

به سام نریمان رسید آگهی
از آن نیک پی پور با فرهی

به سام نریمان رسید آگهی
از آن نیک پی پور با فرهی

سیمرغ سیمرغ سیمرغ سیمرغ
طبقه بندی: همایون شجریان،
برچسب ها:متن ترانه ها، متن ترانه های خوانندگان، متن ترانه های همایون شجریان، متن اهنگ های همایون شجریان، متن ترانه های سنتی، متن ترانه های البوم سیمرغ، متن اهنگ سیمرغ و زال،


تعداد کل صفحات : 12 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...